Přátelé, od 1.října 2023 se přesouváme do nových prostor, na adrese Chrám srdce, Přemyslovská 25, Praha 3.

STANISLAV FLANDERA

Produkty

Produkty

V naší škole je možno zakoupit knihy, které napsal Stanislav Flandera a prohloubit si tak znalosti jednotlivých témat. V případě zájmu nás můžete kontaktovat i na mailu info@flandera.cz

Klasické masáže

Příručka pro absolventy kvalifikačních masérských kurzů

Stanislav Flandera / Poznání (2005)

Tato kniha vznikla jako učební pomůcka pro studenty a absolventy kvalifikačních masérských kurzů. Kromě vlastních postupů při klasické masáži s bohatou fotodokumentací v ní zájemci najdou i další, pro ně velmi užitečné informace. Kniha obsahuje základy anatomie pro maséry, úvod do psychologie pro doteková povolání, hygienické minimum a konečně vzorový provozní řád nezbytný pro zřízení masérské praxe.

Sportovní masáže

Příručka pro absolventy kvalifikačních masérských kurzů

Stanislav Flandera / Poznání (2007)

Učební pomůcka pro absolventy doškolovacích a rekvalifikačních kurzů sportovních masáží. Vedle obecných částí, jako je hygiena, první pomoc a vzorový provozní řád, obsahuje i části speciální – anatomii pro maséry (včetně kloubních rozsahů), masérské hmaty a prostředky a především jednotlivé obory sportovních masáží a vyobrazenými postupy. Kromě vlastních sportovních masáží jsou to masáže pohotovostní, automasáž a tejpování.

Tejpování

Tejpování a kinezio-tejpování

Prevence a korekce poruch pohybového aparátu pro maséry a fyzioterapeuty

Stanislav Flandera / Poznání (2010)

Tejpování je metoda obvazování tělesných partií, nejčastěji končetin, pomocí pevných a pružných lepicích pásek o různé šířce podle velikosti a umístění tejpové aplikace. Smyslem těchto bandáží je zpevnění té části těla, na kterou je tejp aplikován. Takové ošetření chrání před destruktivními změnami například při sportovním výkonu a končetina přitom není omezena ve své pohybové funkci. Tejpování je účinné třeba i při nápravě propadlé klenby chodidla, korekci vybočeného palce a podobně.
Kinezio-tejpování se používá k odbourávání bolesti ve svalech i kloubech a ke zlepšení funkce svalů, šlach a kloubů, podporuje krevní a mízní oběh a má blahodárný vliv na hojení svalových ruptur, dále stabilizuje klouby, zlepšuje stav pooperačních jizev a napomáhá ke zlepšení stavu po parézách. Výhodou této metody je možnost kombinace jednotlivých aplikací k odstranění bolestivých stavů, například k ošetření lokte při epicondylitidě (tenisovém lokti) a podobně.

Naše výuka probíhá v profesionálně
vybavených učebnách

za pomoci moderní audiovizuální techniky, modelů a pod vedením lektorů s mnohaletou praxí v oboru.
Pro účastíky kurzů je k dispozici wifi připojení, parkování v blízkém okolí, vybavená kuchyňka.

Kontaktní informace

Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera