STANISLAV FLANDERA

Lektoři

Profesionálové na svém místě

STANISLAV
FLANDERA

ZAKLADATEL ŠKOLY, LEKTOR

Stanislav Flandera, Zakladatel školy, Lektor

MGR. BOREK
FLANDERA

LEKTOR

Mgr. Borek Flandera, Lektor

MUDR. LUDMILA HAMPLOVÁ PH.D.

LEKTOR

Doc. MUDr. Lidmila Hamplová Ph.D., Lektor

EVA HRUBÁ

LEKTOR

Eva Hrubá, Lektor

Albína Flanderová, DiS.

Albína Flanderová, DiS.

MGR. ALBÍNA FLANDEROVÁ

Mgr. Albína Flanderová

Naše výuka probíhá v profesionálně
vybavených učebnách

za pomoci moderní audiovizuální techniky, modelů a pod vedením lektorů s mnohaletou praxí v oboru.
Pro účastíky kurzů je k dispozici wifi připojení, parkování v blízkém okolí, vybavená kuchyňka.

Kontaktní informace

Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera