GDPR

Informace o zpracování osobních údajů pacientů vydaná podle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR:

  1.  Toto vzdělávací zařízení zpracovává Vaše osobní údaje jen pro účely splnění povinností vyplývajících z akreditací Ministerstva zdravotnictví ČR a z povinností souvisejících s poskytovaným vzděláváním.
  2. Pro zpracování osobních údajů není třeba Váš souhlas.
  3. Správcem osobních údajů je statutární zástupce tohoto vzdělávacího zařízení. Na zpracování osobních údajů se dále podílí odborný garant kurzů.
  4. Rozsah osobních údajů je dán právními předpisy (jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo, adresa posluchače).
  5. Doba, po kterou jsou Vaše osobní údaje v tomto vzdělávacím zařízení uchovávány, je stanovena právními předpisy, které upravují podmínky o povinnostech akreditovaného zařízení.
  6. Vaše osobní údaje jsou předávány a zpřístupňovány jen subjektům, které mají zákonné oprávnění se na zpracování osobních údajů podílet (MZ ČR).
  7. Vaše osobní údaje jsou bezpečně uchovávány a nejsou zpřístupňovány, a to ani elektronicky bez identifikace přistupující osoby a případného oprávněného žadatele o informaci.
  8. Vaše osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí (mimo EU).
  9. Pokud posluchač bude uplatňovat některé ze svých práv podle GDPR, musí tak učinit písemně a řádně se identifikovat. Požadované sdělení mu bude poskytnuto mimo provozníí dobu, aby nebyl narušen chod vzdělávacího zařízení.
  10. Pokud pacient zjistí, že je porušeno GDPR, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Kontaktní informace

Nestátní zdravotnické zařízení Stanislav Flandera