Nadpis stránky

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Obsah je vždy lepší sturkturovat pomocí elementů editoru.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo. Sed malesuada euismod ante vel semper. Duis vitae molestie nunc. Cras euismod nunc sed neque posuere, quis convallis massa cursus. Vivamus congue lectus tellus, non rhoncus ligula tristique sed. Nullam scelerisque, diam at posuere laoreet, sapien libero dapibus metus, egestas iaculis lorem metus sit amet eros. Donec viverra enim ac malesuada molestie.

Máte tak lepší kontrolu nad obsahem.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo. Sed malesuada euismod ante vel semper.

  • 1
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
  • 2
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.
  • 3
    Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc volutpat ante pharetra leo sagittis iaculis. Vestibulum ornare ante a libero congue ullamcorper. Ut viverra odio quis cursus commodo.

Masér

kvalifikační kurz
MASÉR kvalifikační kurz akreditovaný MZ ČR Akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR byla prodloužena dne 4. 12. 2014 pod číslem jednacím 48746/2014-4/ONP. Dlouhodobý kvalifikační kurz je v rozsahu 508 vyučovacích hodin, z toho je vyčleněno na teoretickou část 250 hodin, na praktickou část rovněž 250 hodin. Přitom praktická část je rozdělena na teoreticko-praktickou výuku v délce 110 hodin a praxi v délce 140 hodin. 8 hodin činí závěrečná zkouška. Výuka v tomto kurzu je rozdělena do 5 výukových bloků po 9-ti dnech. Výuka probíhá od 8 hodin, event. od 8,30 do 16 hodin. Po skončení teoretické a teoreticko-praktické výuky začíná praxe v smluvních zařízeních, kterými jsou: Léčebné lázně Bohdaneč, a.s., Rehabilitační ústav Kladruby, Státní léčebné lázně Janské Lázně, Nemocnice Na Žižkově, NZZ, Hospic – Domov sv. Josefa v Žirči, Rehabilitační klinika Malvazinky, MEDITERRA, s.r.o. a NZZ Therap-Tilia, s.r.o. Praha. Podmínkou pro přijetí do kurzu jsou: ukončené střední vzdělání, např. dvouleté učiliště nebo získání odborné způsobilosti pro výkon povolání sanitář pro léčebné lázně a léčebnou rehabilitaci a nebo úspěšné absolvování vstupního pohovoru II. dobrý zdravotní stav, a to jak po fyzické, tak po psychické stránce, v případech pochybnosti rozhoduje písemné stanovisko odborného lékaře čestné prohlášení uchazeče, že nebyl a není trestně stíhán za mravnostní a majetkové delikty, jakož i za trestné činy násilné povahy. Učební plán sestává ze základů veřejného zdravotnictví, první pomoci, základů somatologie se zaměřením na pohybový systém, vybraných kapitol z psychologie,a chirurgických onemocnění, z hygieny a epidemiologie, z prevence a ochrany zdraví. Dále z teorie a teoreticko-praktické výuky klasické masáže, balneologie a fyzikální terapie. Cílem tohoto akreditovaného kvalifikačního kurzu je, aby absolvent byl teoreticky i prakticky připraven poskytovat masérskou péči pod přímým vedením fyzioterapeuta, popř. lékaře se specializací rehabilitační a fyzikální medicíny. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou před zkušební komisí. Zkouška se skládá z části praktické a teoretické. Úspěšný absolvent obdrží osvědčení o získání odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání v oboru masér (ve zdravotnictví). Toto osvědčení je podkladem k získání živnostenského listu na masérské služby. Cena kurzu je 20.000,- Kč, kurzovné můžete uhradit ve čtyřech splátkách. Zálohu ve výši 4.000,- Kč před nástupem do kurzu a dále při nástupu do jednotlivých výukových bloků poměrnou část tak, aby před nástupem na praxi bylo kurzovné uhrazeno v plné výši. Spolupracujeme i s úřady práce. Na základě jejich požádání jim zašleme potřebné doklady k uzavření příslušné dohody. MASÉR Právě probíhající kurz: teorie: I. výukový blok 18. - 26. února 2017 II. výukový blok 11. - 19. března 2017 III. výukový blok 1. - 9. dubna 2017 IV. výukový blok 22. - 30. dubna 2017 V. výukový blok 13. - 21. května 2017 praxe: v rozsahu 17,5 dne v době od 15. května do 21. června 2017 závěrečná zkouška: 23. června 2017 ukončení kurzu: 23. června 2017 Nejbližší volný termín: I. výukový blok 9. - 17. září 2017 II. výukový blok 27. září - 5. října 2017 III. výukový blok 21. - 29. října 2017 IV. výukový blok 13. - 21. listopadu 2017 V. výukový blok 2. - 10. prosince 2017 Praxe: v rozsahu 17,5 dne libovolně v době od 11. 12 2017 do 26. 1. 2018 Závěrečná zkouška: 26. ledna 2018 Cena: 20.000,- Kč (platí se záloha 4.000,- před nástupem do kurzu a dále 4 splátky po 4.000,- Kč) S sebou: psací potřeby, světlé pracovní oblečení, domácí obuv, ručník a prostěradlo
20.000,- Kč

Manuální lymfodrenáž

12.000,- Kč

Snéhan